آشنایی با ما

در جهان امروز که زندگی همراه با تکنولوژی سرعت زیادی پیدا کرده و عصر ما را به عصر اطلاعات تبدیل کرده  ، مشاوره تخصصی اهمیت خاصی یافته است . حضور مشاور حقوقی در تیم مذاکره کننده ، هنگام انعقاد قرارداد ، در زمان بروز اختلاف و هنگام ارجاع امر به دادگاه یا داوری امری ضروری شده است .
این دفتر در کنار موکلین خود که عمدتا شرکتهای تجاری ، حمل و نقل و صنعتی می باشند سعی بر این داشته که کلیه نیازهای حقوقی موکلین را مرتفع نماید . لذا هرجا نیاز به توان تخصصی سایر همکاران بوده از این امر خودداری نکرده است .
حوزه تخصصی ما ، حمل و نقل با تاکید بر حمل و نقل دریایی است ، حضور در این حوزه تخصصی از سال 1376 و تجربه در موراد مختلف مانند قراردادهای اجاره کشتی  ، قرارداد حمل ، مدیریت کشتی ، مسائل مربوط به توقیف کشتی و بار ، تصادم کشتی ها و آلودگی دریایی ، مالکیت و پرچم ، دعاوی مربوط به بار و سایر مسائل مبتلا به در صنعت کشتیرانی خصوصا و حمل و نقل عموما همکاران این دفتر را به عنوان یک گروه تخصصی در این امر معرفی کرده است.
حضور در بازار حمل و نقل موجب آشنایی و بسط روابط کاری با صادر کنندگان و واردکنندگان عمده فعال در ایران نیز گردیده . ارائه خدمات حقوقی به شرکتهای خارجی که خواهان کار با شرکتهای ایرانی و داخل در قلمروی سرزمینی ایران بودند دریچه دیگری گشود که هرچند تحریم ضربات سختی به آن وارد کرد اما هرگز بسته نشد .
ارائه خدمات حقوقی همه جانبه مستلزم همکاری با حقوقدانان و وکلایی با تخصص های متفاوت است که خوشبختانه افتخار همکاری با بهترین متخصصان این حرفه را داریم . برای ارائه خدمات حقوقی به موکلان با وکلای مجربی در مراکز استانهای کشور توافقاتی به عمل آمده تا در صورت نیاز و عدم امکان سفر وکلای ما از تهران یا نیاز به وجود آشنایی محلی از خدمات آن همکاران استفاده گردد.
همکاری با وکلای بین المللی در امارات ، انگلیس ، ترکیه ، کشورهای حوزه خلیج فارس و دریا خزر  امکان ارائه خدمات حقوقی کامل و همه جانبه را به موکلین فراهم نموده است .
 

Copyright ©2014 - 2015 TABALEGAL SERVICES. All rights reserved
"We are honored to be able to swiss replica watches work with the legendary Freud Floyd Mayweather of replica watches the boxing community to witness the upcoming 'millennium'," said Ricardo Guadalupe, chief executive officer of Yuhua Tablet. Battle of the Boxer Mayweather on omega replica the pursuit of excellence and Yu-ship table to become the first, different, unique brand spirit coincide.We and Mayweather's first cooperation began in 2015, is replica watches uk also the first And his co-shining on the fist on top of the brand. The renewed front, highlighting the brand of boxing sports infinite passion and support. Very much looking forward to this weekend's wonderful event, wish Mayweather show new glory, write Unbeaten legend!"